International Chalet Bouw
Onderhoud

Onderhoud

  • Onderhoudsovereenkomst voor het hele park
  • Contracten compleet, scherm en veelomvattend
  • 100% ontzorgen

Onderhoud van uw recreatiewoning

Internationaal Chalet Bouw beheerst op het gebied van recreatie het gehele spectrum. Van de bouw en de plaatsing van de recreatiewoning tot en met structureel onderhoud ervan. ICB gaat verder, we hebben ook onderhoudsovereenkomsten voor het gehele park. Van tuinaanleg tot infrastructuur, we hebben veel ervaring opgebouwd in allerlei parken in Nederland. Startende parken tot en met complete parken met 500 plus woningen. Onze contracten zijn compleet, scherp en veelomvattend. Dat noemen wij 100% ontzorgen. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak en laat u overtuigen.

Houd rekening met

Zeer belangrijk is de ondergrond (fundament) voor het chalet, deze dient goed voorbereid te zijn voor plaatsing van het chalet. Uw chalet dient goed waterpas op de juiste opstelpunten waterpas geplaatst te worden. Zorgt u ook dat uw chalet altijd 20 centimeter boven het maaiveld geplaatst wordt. De buitenwanden van uw chalet zijn volledig geïsoleerd. Om het vocht af te kunnen voeren maken wij gebruik van een luchtspouw welke zich achter de buitenbekleding van het chalet bevindt. Door de verticale luchtstromen zal het vocht worden afgevoerd. De onderafzetting dient ten alle tijden 1 centimeter vrij van onderkant chalet en achter de luchtspouw geplaatst te worden. De spouw dient vrij van obstakels te blijven.Zorg altijd voor een mangat om altijd onder het chalet te kunnen komen.

Alle punten op een rij:

  • De ondergrond moet goed voorbereid zijn
  • De chalet moet waterpas zijn
  • Geplaatst 20 centimeter boven het maaiveld
  • Onderafzetting geplaatst 1 centimeter vrij van de onderkant en achter de luchtspouw
  • Spouw vrij van obstakels
  • Zorg voor een mangat